TIỂU SỬ TÓM TẮT
Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/05/1958

Quê quán:  Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú:  116 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Tiến sỹ

Trình độ chuyên môn:  Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: (khi trúng cử) Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào Đảng: 14/10/1981

Ngày chính thức: 14/10/1982

Là đại biểu Quốc hội khoá:  XIII

Ngày 26/7/2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ Tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình. Ông nhận được 93,8% phiếu bầu.

    TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC